sayfalar

Önemli Satırbaşları
Başarılı bir hipnoz için en önemli faktör, sorunu olan danışanın bu konuda yardımı kendisinin istemesidir. Annesi yada kız arkadaşı istediği için sıgarayı bırakmak durumunda kalan bir kişi hipnoza giremez, çünkü direnç gösterir.

İlk seansta hipnoz eğitimi verilerek, ( daha önce çekilmiş bir hipnoz seansını izleterek – seanslar danışanın izni alınarak çekilmiştir) danışanın hipnoz hakkında bilgi edinmesi ve buna bağlı olarak da daha kolay hipnoza girmesi sağlanır. Bu CD yi izledikten sonra soruları yanıtlanır ve danışan bilgilendirilir.


Hipnoz hakkında birçok insanın değişik ve de çoğunlukla da olumsuz bilgileri vardır ve bu bilgiler onun hipnozdan korkmasını ve kendini rahat bırakmasını engeller. Bilgilendirmenin amacı da bu korkuyu yok etmek ve danışanın kendisini rahat bırakarak hipnozun sağladığı gevşemeyi ve rahatlığı hissetmesini sağlamaktır.


Hipnoz iki kişilik bir durumdur . Hipnozitör herhangi bir teknikle hipnozu uygularken,danışan da onunla uyumlu olmalıdır. Bu nedenle danışanın hipnozitörüne güvenmesi çok önemlidir.


Danışanın bilgilendirilmesi ve karşılıklı güvenin oluşmasıyla artık ilk hipnoz seansının gerçekleşmesi için danışanımız hazırdır.


Bir yada birden fazla indüksiyon tekniği kullanarak danışanın ilk hipnoz seansı gerçekleştirilir. Danışana, ilk seansta oto-hipnoz öğretilerek kendi kendine nasıl gevşeyebileceği kavratılır.. İlk seans genelde hafif hipnozun olduğu bir seanstır. Ancak hipnoz hali bireylere göre değişiklik gösterdiği gibi ilk seansta derin hipnoza giren danışanlar da vardır.


Her danışanın hipnoz deneyimi birbirinden farklı olabilir ,seanslar ilerledikçe derinlik artar. Zihin artık gevşemeyi öğrenmektedir.


Hipnozla İlgili Yanlış İnançlar

Hipnoterapist benim zihnimi kontrol edecek
İzniniz ve bilinçdışınızın onayı olmadan, zihninizi kimse yönlendiremez. Hipnoterapistiniz sizin ihtiyacınız olan ve hipnoz öncesi görüşmede sizin talep ettiğiniz ihtiyacınıza yönelik telkin kalıplarını, size iletir. Eğer telkinlere katılmıyorsanız, anlamadıysanız veya olumsuz buluyorsanız bilinçdışınız otomatik olarak onları reddeder.

Utanılacak şeyler yapabilirim.

Bunlar sahne hipnozu denen gösterilerde yapılır. Kişiler kendilerini böyle şeyler yapmaya hazır hissettikleri için sahneye çıkarlar. Hipnozcu bunların isteklerini kullanır.Oysa hipnoterapi ciddi bir uygulamadır ve sağlık için kullanılır. Eğlence aracı değildir.

Hipnotize olursam tekrar uyanamayabilirim.

Hipnoz çok güvenilir bir yöntemdir. Acil durumlarda, hipnoterapist ölse bile, kişi hemen kendine gelip ona yardımcı olabilir.Normal aşamalı bir hipnozda, rahatlama ve gevşeme o kadar keyif vericidir ki, kişi biraz gerinip, dinlendikten sonra çok daha etkin ve güçlü olarak yaşantısına devam eder.

Daha önce hiç hipnotize olmadım.

Normal yaşantımızda günde en az 2 kere hipnoza gireriz; Gece uykuya dalmadan hemen önce ve sabah uyandıktan hemen sonra. Bir çok kişi film izlerken, araç kullanırken, güzel bir kitap okurken hipnoza girmiştir. Bir toplantıda konuşmacının sıkıcı konuşmasını dinlerken, ortamdan kopup uzaklaştığınız zamanlar olmadı mı ?

Hipnoz mucizevi bir tedavidir.

Hipnoz kalıcı düzelmeler sağlayabilen hızlı bir yöntemdir.Tek atımlık bir mucize söz konusu değildir. Her birey kendi gelişimini kendi hızına göre kendisi sağlar. Hipnoterapist ona yol göstererek yardımcı olur. ( Aksine, size bir anda başarı önerenlere karşı dikkatli olunuz )

Hipnoz kişilerin itirafına yol açan çok etkili bir araçtır.

Yapılan incelemeler göstermiştir ki hipnoz seansları ifade vermek veya şahitlik amacıyla kullanılamaz.. Ayrıca sırlarını sunmak istemeyen kşiler, derin hipnoz altında bile, sırlarını saklayabilirler. Bu nedenle hipnoterapist ile danışan arasındaki güven çok önemlidir.

Hipnozda iken çevreyle ilgili tüm duyularımı kaybedeceğim, seans hakkında hiçbir şey hatırlamayacağım.

Hipnoz bilinçsiz bir uyku hali değildir.Gerçekte, kişiler artmış duyarlılık ve bilinçlilik halinden bahsederler. Hipnoterapi odasında sigara dumanı bulunduğunda sigaradan rahatsız olan kişilerde nefes darlığı belirtileri gösteren kişilere bile raslanmıştır.
Çalışmalarımızda BİLİNÇ AÇIK HİPNOZ TEKNİĞİ ( BİLİNÇLİ HİPNOZ FARKINDALIĞI YÖNTEMİ ) KULLANILMAKTADIR.

Zihnim çok disiplinli ve güçlü. O yüzden hipnotize olamam.

Hipnoz, kişinin kendi kendini eğiterek girdiği bir trans halidir. Hipnoz öncesi ortaya çıkan olumsuz düşünceler ve araştırmacı yaklaşım, hipnoza girmeyi zorlaştırır. Burada hipnotizörün bir kaybı söz konusu değildir. Çünkü hasta sebat ederse her durumda hipnoza girebilir. Önemli olan kişinin bu terapiden yarar görmeyi arzulamasıdır.Yapılan çalışmalar, zeka geriliği ve bilinç kaybı durumları dışında hekesin sonunda etkili bir hipnoza girebildiğini göstermiştir. Zeka katsayısı ne kadar yüksekse ve ne kadar arştırmacı bir yaklaşım söz konusuysa, bu kişilerin daha etkin hipnoza eriştikleri saptanmıştır.

Genel Etik Standartlar

Hipnoterapist uygulayacağı terapi yöntemini anlatmalı ve onayınızı almalıdır.
Bilgileriniz ve uygulanan terapiniz,hipnoterapist tarafından yeterli gizlilikte korunmalıdır.
Hipnoterapist sizin saygınlığınızı ve yaşam kalitenizi korumaya azami özen göstermelidir.
Hipnoz nerelerde / hangi hastalıklarda kullanılabilir?

Genel Tıpda:

Ağrıyı ortadan kaldırmak için (migren ve gerilim tipi baş ağrıları, kronik fiziksel ağrılı hastalıklar, ağrısız doğum, kanser ağrılarında),
Hipnoanestezi ile cerrahi girişimlerde (ameliyatlar, diş çekimi ve diş eti rezeksiyonlarında),
Psikosomatik hastalıklarda (astım, esansiyel hipertansiyon, psöriazis, ülser, ülseratif kolit, irritabl kolon, siğil tedavisinde),

Psikiyatride:

Tik, kekemelik, enüresis noktürna (gece işemeleri),
yeme bozuklukları, obezite,
konversiyon bozukluğu,
cinsel işlev bozuklukları,
sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığı,
fobiler, panik bozukluğu,
sınav kaygısı, …

Ayrıca;

• Eğitsel hipnoz
• Sporcu hipnozu
• Özgüven ve motivasyon arttırımı
• Sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması ( dürüstlük- ertelememe- çalışkanlık vb )
• Topluluk karşısında konuşma
• Stres yönetimi
• ÖZ-SAYGI, KENDİNE GÜVEN & SOSYAL BECERİ
• EGO GÜÇLENDİRME
• Konsantrasyon Sağlamak

gibi pek çok konuda da, hipnozdan faydalanılabilir

Hipnoz nerelerde / hangi hastalıklarda kullanılmaz?

Hipnozun kullanılabilmesi için ilk koşul; hasta – danışan ile bir iletişim kurulabilmesidir.

Dolayısiyle iletişime mani olan durumlar ;

Demans ( bunama )
Çok küçük yaştaki çocuklar
Koma vb. haller, yöntemin kullanılmasını engeller.